Przedsiębiorcy na etapie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych są zobowiązani nie tylko do wywiązania się z warunków umowy zawartej z odpowiednim urzędem ale również do przestrzegania wielu innych przepisów. Między inymi beneficjenci są zobowiązani do wykonywania i zamieszczania zapytań ofertowych. Kiedy zatem przedsiębiorca powinien pamiętać o obowiązku realizacji zapytania ofertowego?

Obecnie limit na jeden wydatek wynosi 30 000 euro. Oznacza to, że jeżeli jednostkowy wydatek przekroczy kwotę 30 000 euro, przedsiębiorca będzie zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Z tego też względu obecni jak i przyszli beneficjenci powinni pamiętać o następujących kwestiach:

  • W sytuacji gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy, którego wartość przekracza równowartość 30 000 euro stosowane są obowiązkowo przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • W sytuacji gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy, którego wartość przekracza 14 000 euro, ale jest mniejsza niż 30 000 euro, beneficjent stosuje odpowiednie zapisy w umowie o dofinansowanie dotyczące zasady konkurencyjności. Zobowiązuje to beneficjenta do publikacji i skierowania zapytań ofertowych do co najmniej trzech różnych podmiotów;
  • W sytuacji gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu jednego asortymentu od jednego sprzedawcy, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, należy zachować zasadę uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, co jest zawsze szczegółowo opisane w podpisanej umowie o dofinansowanie.

Z powyższego wynika, że obecnie przedsiębiorcy nie są zobowiązani do realizowania 3 zapytań ofertowych dla wydatków poniżej 14 000 euro. Wystarczy, że jedynie zachowają zasady uczciwej konkurencji. Takie uproszczenie stanowi znaczne ułatwienie w realizacji projektów przez małych i średnich przedsiębiorców.