Szeroki dostęp do Funduszy Europejskich sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję o zrealizowaniu inwestycji badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Taki trend wśród polskich firm wcale nie dziwi z uwagi na fakt, że sukces rynkowy i perspektywa rozwoju w tym zakresie jest bardzo obiecująca. Przewiduje się, że w najbliższych latach, polską gospodarkę będzie napędzać wysoko rozwinięta innowacyjność oparta na działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Według danych udostępnionych przez GUS w latach 2012-2016 nakłady finansowe na działalność B+R w Polsce wzrosły o 25%. Natomiast liczba zatrudnionych w tym sektorze tylko na przełomie 2015 i 2016 roku wzrosła o ponad 5 tys. osób.

            Mówi się, że obecnie dostępny budżet na lata 2014-2020 jest idealnym momentem na inwestycje w działania z zakresu badań i rozwoju. Realizacja projektów B+R pozwala nie tylko utrzymać ale i znacznie wzmocnić przewagę konkurencyjną na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Ciągłe doskonalenie wyrobów i usług, opracowywanie nowych rozwiązań jest możliwe dzięki ścisłej współpracy przedsiębiorstw ze światem nauki. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą spełnić oczekiwania swoich klientów oraz wyznaczać nowe trendy na rynkach.

            Wbrew ogólnym przekonaniom inwestycje w działalność badawczo- rozwojową nie są zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora inżynierii medycznej. O wsparcie unijne mogą ubiegać się również firmy działające właściwie we wszystkich branżach między innymi hodowla i produkcja żywności, robotyka, energooszczędne budownictwo, działalność geodezyjna i wiele innych. Każdy projekt nastawiony na realizację działań z zakresu B+R+I musi być nastawiony na tworzenie lub wykorzystanie nowatorskich i innowacyjnych produktów, technologii lub metod. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno duże, średnie, małe jak i mikroprzedsiębiorstwa.

            Wsparcie finansowe może obejmować m. in. wydatki na usługi oraz zakup sprzętu bezpośrednio związane i wykorzystywane na realizację projektu inwestycyjnego. Poprawa innowacyjności polskiej gospodarki jest kwestią bardzo ważną. Wystarczy mieć pomysł na rozwój a dostępny obszar B+R+I daje wiele możliwości pozyskania dofinansowania. Będąc przedsiębiorcą warto rozważyć tę ścieżkę rozwoju firmy.