Start-upy to jedna z form wsparcia, o jaką mogą starać się osoby mające nowy, innowacyjny pomysł, a potrzebujące pomocy z fazami konkretnego projektowania czy wdrażania. Stanowią bardzo ciekawą formę dofinansowania, adresowaną w dużej mierze do ludzi młodych, którzy swoje idee chcieliby wcielić w życie. Wśród start-upowych idei na szczególną uwagę zasługuje program realizowany na obszarze Polski Wschodniej.

Po pierwsze działania, które będą realizowane w ramach start-upów podzielone zostały na sześć platform, dedykowanych określonych dziedzinom, znajdujących się pod patronatem różnych instytucji czy jednostek naukowych,działających w różnych miastach. Ten podział to również duże ułatwienie dla autorów pomysłów, ponieważ umożliwia wstępne zakwalifikowanie projektu, a także daje poglądowość na temat tego, z jakimi firmami czy instytucjami należy oczekiwać współpracy na kolejnych etapach.

Pierwsza platforma dotyczy branż: metalowo-maszynowej a także IT/ITC. Miejsca inkubacji to Białystok i Łomża, działa pod patronatem Politechniki Białostockiej, duże przedsiębiorstwa zaangażowane w realizację projektów to np: Centrum Informatyki ZETO S.A czy Effectice Sp. z o.o.. Kolejna z platform dotyczy : lotnictwa, budownictwa, motoryzacji, IT/ITC, miasto to Rzeszów i Mielec, wśród partnerów można wymienić Politechnikę Rzeszowską czy Erbud Rzeszów Sp. z o.o. Trzecia platforma swoje miejsce inkubacji ma zlokalizowane w Puławach, obejmuje projekty z zakresu ekologii, żywności i produktów rolno-spożywczych, a także, jak dwie poprzedzające a również trzy pozostałe, IT/ITC. Uczelnią partnerską jest w tym przypadku UMCS w Lublinie, jednym z dużych przedsiębiorstw Grupa Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Czwarta, „Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny” skupia projekty z zakresu produkcji żywności i energetyki, partnerami są tutaj dwie uczelnie, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurki. Kolejna, której miejscem inkubacji jest Lublin dotyczy projektów z obszarów medycyny/zdrowia publicznego, Smart City/transportu i motoryzacji, jednym z partnerów jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji                   w Lublinie. Ostatnia, platforma startowa Idealist, również posiada miejsce inkubacji w stolicy województwa lubelskiego, w jej obrębie mogą być rozpatrywane projekty z dziedziny energetyki, turystyki, medycyny i zdrowia, a również, jak w przypadku każdej pozostałej IT/ITC. Partnerami jest tutaj aż cztery polskie uczelnie wyższe.

 

Nabory na każdej z wymienionych powyżej platform zaczynają się w dniu 02 stycznia 2019 roku. Warto zajrzeć na stronę projektu, a również zapoznać się z ciekawymi innowacjami, jaki w ramach platform start-upowych zostały podejmowane w latach ubiegłych.