Oferta naszej propozycji współpracy w zakresie doradztwa oraz pozyskiwania Funduszów Unijnych obejmuje:

  • Wstępną weryfikację

Nasi doradcy przeanalizują dla Państwa wszelkie możliwości programowe, tak by wybrać dla Państwa działanie, w ramach jakiego dalej opracuje dokumentację.

  • Wykonanie pełnej dokumentacji

Każdy z Państwa posiada inne cele dla swojej firmy, każdy też prowadzi inny rodzaj działalności. Wychodząc temu naprzeciw zatrudniamy w naszej firmie zespół osób, które zajmują się pozyskiwaniem dofinansowań w ramach określonych sektorów prowadzonej działalności. Zapewniamy Państwu zatem osobistego specjalistę ds. Funduszy Unijnych.

Pod pojęciem pełnej dokumentacji rozumiemy:

  • Sporządzenie kompletnego wniosku o dotację,

  • Wykonanie biznesplanu. Biznesplan jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie istotne szczegóły związane ze sposobem realizacji inwestycji. Zawiera również harmonogram wykorzystania posiadanych zasobów kapitałowych i rzeczowych. Dla podmiotów zewnętrznych, a zwłaszcza instytucji przyznających Fundusze Unijne obrazuje ryzyko prowadzenia działalności oraz przewidywane zyski w określonych ramach czasowych.

  • Analizę finansowo-ekonomiczną.

  • Monitorowanie terminów naborów dokumentacji ogłaszanych przez instytucje, udzielające dofinansowań.

Share this page

More...