Polska obecnie pozostaje największym beneficjentem III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Na mocy międzyrządowych umów, do naszego kraju zostanie skierowane prawie 810 mln euro. Na realizację celów 3 państwa tzw. państwa-darczyńcy Norwegia, Islandia i Lichtenstein przeznaczyły 2,8 mld euro. Wsparciem zostało objętych 15 państw członkowskich UE, w tym Polska, która otrzyma 809,3 mln euro z całej puli środków. Instytucją odpowiedzialną za zarządzaniem funduszami jest Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy mogą korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej mimo, że nie należą do wspólnoty.

Celem głównym funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie dwustronnych relacji pomiędzy darczyńcami a beneficjentami fundusy norweskich.

Programy we wszystkich obszarach, będą wprowadzane poprzez wyznaczone instytucje publiczne. O wsparcie można się ubiegać w ramach następujących programów:

 • Badania
 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
 • Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Rozwój przedsiębiorczości i innowacje
 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
 • Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Edukacja
 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

 • Dialog Społeczny-Godna Praca
 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 6 120 000 euro
 • Operator Programu: Innovation Norway
 • Rozwój lokalny
 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
 • Zdrowie
 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
 • Środowisko, energia i zmiany klimatu
 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Partnerzy
 • Kultura
 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 75 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 13 235 294 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 53 000 000 euro
 • Operator Programu: Biuro Mechanizmów Finansowych
 • Sprawiedliwość
 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 70 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 12 352 941 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Sprawy wewnętrzne
 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich : 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
 • Funduszy Współpracy Dwustronnej
 • Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu, finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i pochodzące z państw-darczyńców.

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Jedyny wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.