aktualności

Polska Agencja Wsparcia Biznesu » aktualności

BONY NA INNOWACJE DLA SEKTORA MŚP
Możliwość komentowania BONY NA INNOWACJE DLA SEKTORA MŚP została wyłączona

BONY NA INNOWACJE DLA SEKTORA MŚP

By
Categories aktualności
Mikroprzedsiębiorstwa bardzo często borykają się z finansowymi ograniczeniami w zakresie inwestycji w kosztowne innowacje. Młode i najmniejsze firmy mają największe problemy ze zdobyciem kapitału na rozwój a w konsekwencji innowacyjne i 'dobre' pomysły idą w zapomnienie. Odpowiedzią na ...
More...
Więcej.. →
FORMUŁA „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” PRZY PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
Możliwość komentowania FORMUŁA „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” PRZY PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE została wyłączona

FORMUŁA „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” PRZY PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

By
Categories aktualności
Główną zasadą, która obowiązuje wnioskodawców na etapie aplikowania o realizację projektów budowlanych w ramach dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych jest zasada gotowości technicznej projektów do realizacji (formuła „wybuduj”). Oznacza to, że planowana inwestycja po ...
More...
Więcej.. →
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO A DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ
Możliwość komentowania OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO A DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ została wyłączona

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO A DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

By
Categories aktualności
Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju społecznego i gospodarczego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć informacji, czy ingerencja inwestycji ...
More...
Więcej.. →
DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Możliwość komentowania DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO została wyłączona

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

By
Categories aktualności
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków przeznaczonego na inwestycje sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Eur ...
More...
Więcej.. →
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  W 2016 ROKU
Możliwość komentowania PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 ROKU została wyłączona

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W 2016 ROKU

By
Categories aktualności
  21 stycznia na konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiony został harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020. Może się więc zdar ...
More...
Więcej.. →
DOTACJE DLA FIRM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
Możliwość komentowania DOTACJE DLA FIRM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM została wyłączona

DOTACJE DLA FIRM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

By
Categories aktualności
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło pierwszy konkurs dla przedsiębiorcówz sektora MŚP województwa łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP. Wsparciem mają zostać objęte projekty polegające na:wdrożeniu l ...
More...
Więcej.. →
KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Możliwość komentowania KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO została wyłączona

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

By
Categories aktualności
Zarząd województwa podkarpackiego ogłosił pierwszy konkurs dla przedsiębiorców na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, poddz ...
More...
Więcej.. →
ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH
Możliwość komentowania ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH została wyłączona

ZMIANY W PROJEKTACH UNIJNYCH

By
Categories aktualności
Od momentu przygotowania wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie mija często nawet kilka miesięcy. Natomiast realizacja projektu to kolejne miesiące, a czasem nawet lata.W trakcie realizacji projektu może pojawić się potrzeba wprowadzenia zmian. Jest to możliwe pod waru ...
More...
Więcej.. →
PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA 2016 ROK
Możliwość komentowania PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA 2016 ROK została wyłączona

PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA 2016 ROK

By
Categories aktualności
25 listopada b.r. podczas posiedzenia Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria dla projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na rok 2016. Przyjęty został harmonogram naboru wniosków na rok 2016 oraz zatwierdzono wszystkie projekty organizowane w trybie pozakonkursowym. Bę ...
More...
Więcej.. →
PARTNERSTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH
Możliwość komentowania PARTNERSTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH została wyłączona

PARTNERSTWO W PROJEKTACH UNIJNYCH

By
Categories aktualności
Idea projektów realizowanych w partnerstwie pojawiła się i została upowszechniona wraz z dofinansowaniami ze środków Unii Europejskiej. Jest to całkiem nowa forma współpracy pomiędzy podmiotami, które angażują wspólnie swoje zasoby w realizację konkretnych przedsięwzięć organizacyj ...
More...
Więcej.. →
Page 5 of 8« First...34567...Last »