aktualności

Polska Agencja Wsparcia Biznesu » aktualności

PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU
Możliwość komentowania PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU została wyłączona

PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU

Categories aktualności
Komisja Europejska wyraziła zgodę na podział statystyczny regionu Mazowsza. Z początkiem 2018 roku województwo mazowieckie będzie traktowane przez Unię Europejską jako dwa odrębne. Rozporządzenie dzielące Mazowsze na dwie statystycznie odrębne części zostało ogłoszone w dzienniku urz ...
More...
Więcej.. →
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ
Możliwość komentowania ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ została wyłączona

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ

Categories aktualności
Pomoc publiczna jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście funduszy unijnych ponieważ znaczna większość udzielanego wsparcia podlega jej zasadom.Pomoc publiczna jest to wszelkiego rodzaju wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez państwo, co do którego istnieje zagrożenie zaistnienia zak ...
More...
Więcej.. →
KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Możliwość komentowania KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE została wyłączona

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Categories aktualności
Bardzo często w tematyce dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej spotykamy się z takim zagadnieniem jak Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Co tak na prawdę kryje się pod tym hasłem?Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem, który wskazuje branże pref ...
More...
Więcej.. →
CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?
Możliwość komentowania CZYM JEST POMOC DE MINIMIS? została wyłączona

CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?

Categories aktualności
Pomoc de minimis to pojęcie bardzo często towarzyszące tematyce funduszy unijnych. Czym ona właściwie jest i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców? De minimis zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej stanowi wsparcie osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Jest to wsparcie niewielkich rozmiar ...
More...
Więcej.. →
INWESTYCJA POCZĄTKOWA
Możliwość komentowania INWESTYCJA POCZĄTKOWA została wyłączona

INWESTYCJA POCZĄTKOWA

Categories aktualności
Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dofinansowanie na realizację swojego projektu z regionalnego programu operacyjnego powinni wiedzieć, że wsparcie może zostać przyznane wyłącznie na tak zwaną inwestycję początkową. Zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 in ...
More...
Więcej.. →
HORYZONT 2020
Możliwość komentowania HORYZONT 2020 została wyłączona

HORYZONT 2020

Categories aktualności
Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem wsparcia na rzecz finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet jaki został przeznaczony na sfinansowanie działań w okresie 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.Program „Horyzont 2020” skupia się na podejmowaniu wyzw ...
More...
Więcej.. →
PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Możliwość komentowania PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW została wyłączona

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Categories aktualności
Efektywność energetyczna zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) jest rozumiana jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkow ...
More...
Więcej.. →
Kontrola projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Możliwość komentowania Kontrola projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej została wyłączona

Kontrola projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Categories aktualności
Każdy wnioskodawca, który realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych musi liczyć się z tym, że na pewno zostanie przynajmniej raz skontrolowany przez pracowników instytucji udzielającej wsparcia. Beneficjent jest zobligowany do poddania się kontroli zgodnie z zawartą umową ...
More...
Więcej.. →
Dotacje na szkolenia dla pracodawców i pracowników
Możliwość komentowania Dotacje na szkolenia dla pracodawców i pracowników została wyłączona

Dotacje na szkolenia dla pracodawców i pracowników

Categories aktualności
Rozwój nowoczesnej firmy w dużej mierze zależy od rozwoju samych pracodawców oraz jej pracowników. Przedsiębiorca często nie może oszacować realnego zysku finansowegoz finansowania pracowników dodatkowych zajęć podnoszących kwalifikacje. Jeżeli właściciel firmy nie widzi realnego zys ...
More...
Więcej.. →
STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH UNIJNYCH
Możliwość komentowania STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH UNIJNYCH została wyłączona

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH UNIJNYCH

Categories aktualności
Zasada równości kobiet i mężczyzn jest horyzontalną zasadą przestrzeganą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polityka równości płci stosowana w Unii Europejskiej jest jedną z najnowocześniejszy i najbardziej zaawansowanych na całym świecie. Stan prawny obowiązujący w Unii m ...
More...
Więcej.. →
Page 4 of 8« First...23456...Last »