aktualności

Polska Agencja Wsparcia Biznesu » aktualności

SL2014 – co to jest?
Możliwość komentowania SL2014 – co to jest? została wyłączona

SL2014 – co to jest?

Categories aktualności
SL2014 jest to centralny system informatyczny, który ma na celu wspieranie realizacji regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz projektów współfinansowanych Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. W systemie SL2014 znajdują się szczegółowe informacje o programach, realizowanych ...
More...
Więcej.. →
BEZ BARIER – DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Możliwość komentowania BEZ BARIER – DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH została wyłączona

BEZ BARIER – DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Categories aktualności
Projekty inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich muszą przewidywać dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W 2011 roku liczba osób ze orzeczoną niepełnosprawnością w Polsce wynosiła aż 4,7mln co stanowi 12% wszystkich Polaków. Osoby te na k ...
More...
Więcej.. →
WZÓR NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTW, CZYLI B+R+I
Możliwość komentowania WZÓR NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTW, CZYLI B+R+I została wyłączona

WZÓR NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTW, CZYLI B+R+I

Categories aktualności
            Szeroki dostęp do Funduszy Europejskich sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję o zrealizowaniu inwestycji badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Taki trend wśród polskich firm wcale nie dziwi z uwagi na fakt, że sukces rynkowy i perspektywa rozwoju w t ...
More...
Więcej.. →
PROGRAMY INTERREG
Możliwość komentowania PROGRAMY INTERREG została wyłączona

PROGRAMY INTERREG

Categories aktualności
Programy Interreg są instrumentami wdrażanymi na podstawie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Realizują one cel 2 Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i są finansowane ze środków Europejksiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Programy Interreg wyróżniają ...
More...
Więcej.. →
NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA
Możliwość komentowania NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA została wyłączona

NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA

Categories aktualności
Numer Identyfikacyjny Producenta w odniesieniu do ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorców jest numerem skierowanym do firm mających siedzibę lub oddział na terenach wiejskich i zamierzających realizować inwestycję na terenie miejscowości nie przekraczającej 20 tys. mieszkańc ...
More...
Więcej.. →
FUNDUSZE NORWESKIE I EOG
Możliwość komentowania FUNDUSZE NORWESKIE I EOG została wyłączona

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Categories aktualności
Polska obecnie pozostaje największym beneficjentem III edycji Funduszy Norweskich i EOG. Na mocy międzyrządowych umów, do naszego kraju zostanie skierowane prawie 810 mln euro. Na realizację celów 3 państwa tzw. państwa-darczyńcy Norwegia, Islandia i Lichtenstein przeznaczyły 2,8 mld euro. ...
More...
Więcej.. →
UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
Możliwość komentowania UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ została wyłączona

UŁATWIENIA DLA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

Categories aktualności
W ostatnim czasie polska gospodarka coraz mocniej nastawiana jest na wzrost innowacyjności na arenie międzynarodowej. Aby zachęcić i ułatwić przedsiębiorcom rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i procesowych wprowadzane są znaczne ułatwienia w tym zakresie. Po pie ...
More...
Więcej.. →
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Możliwość komentowania Zintegrowane Inwestycje Terytorialne została wyłączona

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Categories aktualności
Wielokrotnie wśród tematyki dofinansowań a w szczególności w zakresie ogłaszanych naborów wniosków skierowanych dla przedsiębiorców możemy spotkać się z pojęciem ZIT. Skrót ten oznacza Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to całkiem nowa forma współpracy pomiędzy samorządam ...
More...
Więcej.. →
Tworzenie produktów sieciowych
Możliwość komentowania Tworzenie produktów sieciowych została wyłączona

Tworzenie produktów sieciowych

Categories aktualności
Produktem sieciowym według definicji nazywamy „gotową do sprzedaży pakietowaną ofertę, opierającę się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja posiadająca wspólny, silny wyróżnik (markę) produktu ...
More...
Więcej.. →
KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH
Możliwość komentowania KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH została wyłączona

KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Categories aktualności
Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie zatwierdzenia wniosku i skierowanie planu do realizacji. Jest ona uproszczoną – zryczałtowaną formą rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach współfinansowanych z Europejskiego ...
More...
Więcej.. →
Page 2 of 812345...Last »