MECHANIZM CROSS-FINANCING
Możliwość komentowania MECHANIZM CROSS-FINANCING została wyłączona

MECHANIZM CROSS-FINANCING

Categories aktualności
     Cross-financing jest to mechanizm, który został utworzony na potrzeby okresu programowania na lata 2007-2013 a później na lata 2014-2020. Jest on bezpośrednio regulowany przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Na jego podstawie projekt realizowany przez przedsiębiorcę może by ...
More...
Więcej.. →
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Możliwość komentowania TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE została wyłączona

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Categories aktualności
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT/TIK) stanowią ważną rolę i nieodzowny element w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy nastawionej na rozwój i osiąganie sukcesów.TIK został zdefiniowany następująco:"Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. in ...
More...
Więcej.. →
PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU
Możliwość komentowania PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU została wyłączona

PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA I JEGO WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU

Categories aktualności
Komisja Europejska wyraziła zgodę na podział statystyczny regionu Mazowsza. Z początkiem 2018 roku województwo mazowieckie będzie traktowane przez Unię Europejską jako dwa odrębne. Rozporządzenie dzielące Mazowsze na dwie statystycznie odrębne części zostało ogłoszone w dzienniku urz ...
More...
Więcej.. →
ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ
Możliwość komentowania ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ została wyłączona

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ

Categories aktualności
Pomoc publiczna jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście funduszy unijnych ponieważ znaczna większość udzielanego wsparcia podlega jej zasadom.Pomoc publiczna jest to wszelkiego rodzaju wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez państwo, co do którego istnieje zagrożenie zaistnienia zak ...
More...
Więcej.. →
KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
Możliwość komentowania KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE została wyłączona

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Categories aktualności
Bardzo często w tematyce dofinansowań dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej spotykamy się z takim zagadnieniem jak Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Co tak na prawdę kryje się pod tym hasłem?Krajowa Inteligentna Specjalizacja jest dokumentem, który wskazuje branże pref ...
More...
Więcej.. →
CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?
Możliwość komentowania CZYM JEST POMOC DE MINIMIS? została wyłączona

CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?

Categories aktualności
Pomoc de minimis to pojęcie bardzo często towarzyszące tematyce funduszy unijnych. Czym ona właściwie jest i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców? De minimis zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej stanowi wsparcie osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Jest to wsparcie niewielkich rozmiar ...
More...
Więcej.. →
INWESTYCJA POCZĄTKOWA
Możliwość komentowania INWESTYCJA POCZĄTKOWA została wyłączona

INWESTYCJA POCZĄTKOWA

Categories aktualności
Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać dofinansowanie na realizację swojego projektu z regionalnego programu operacyjnego powinni wiedzieć, że wsparcie może zostać przyznane wyłącznie na tak zwaną inwestycję początkową. Zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 in ...
More...
Więcej.. →
HORYZONT 2020
Możliwość komentowania HORYZONT 2020 została wyłączona

HORYZONT 2020

Categories aktualności
Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem wsparcia na rzecz finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet jaki został przeznaczony na sfinansowanie działań w okresie 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.Program „Horyzont 2020” skupia się na podejmowaniu wyzw ...
More...
Więcej.. →
PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Możliwość komentowania PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW została wyłączona

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Categories aktualności
Efektywność energetyczna zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) jest rozumiana jako stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkow ...
More...
Więcej.. →
Szkic został utworzony 12 July 2016 o 07:36
Możliwość komentowania Szkic został utworzony 12 July 2016 o 07:36 została wyłączona
Page 4 of 512345