Tworzenie produktów sieciowych
Możliwość komentowania Tworzenie produktów sieciowych została wyłączona

Tworzenie produktów sieciowych

Categories aktualności
Produktem sieciowym według definicji nazywamy „gotową do sprzedaży pakietowaną ofertę, opierającę się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonującą jako jedna spójna koncepcja posiadająca wspólny, silny wyróżnik (markę) produktu ...
More...
Więcej.. →
KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH
Możliwość komentowania KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH została wyłączona

KWOTY RYCZAŁTOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Categories aktualności
Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie zatwierdzenia wniosku i skierowanie planu do realizacji. Jest ona uproszczoną – zryczałtowaną formą rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach współfinansowanych z Europejskiego ...
More...
Więcej.. →
TYP PRZEDSIĘBIORSTWA – DOFINANSOWANIE SEKTORA MŚP
Możliwość komentowania TYP PRZEDSIĘBIORSTWA – DOFINANSOWANIE SEKTORA MŚP została wyłączona

TYP PRZEDSIĘBIORSTWA – DOFINANSOWANIE SEKTORA MŚP

Categories aktualności
Z formalnego punktu widzenia o wielkości przedsiębiorstwa tudzież jego typie świadczy liczba zatrudnionych pracowników oraz wysokość wyników finansowych. Jednakże aby kompletnie zbadać dany podmiot i zadecydować o jego statusie należy dodatkowo wziąć pod uwagę ewentualne firmy partner ...
More...
Więcej.. →
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Możliwość komentowania PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW została wyłączona

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Categories aktualności
Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie przedsiębiorcy spotykają sięz ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP) oraz wyborem jej stosowania podczas realizacji inwestycji. Składając dokumenty aplikacyjne, firma musi być w pełni świadoma wszystkich procedur, które obowiązują benef ...
More...
Więcej.. →
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA KTÓREJ ZOSTANIE ZLOKALIZOWANY PROJEKT
Możliwość komentowania PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA KTÓREJ ZOSTANIE ZLOKALIZOWANY PROJEKT została wyłączona

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA KTÓREJ ZOSTANIE ZLOKALIZOWANY PROJEKT

Categories aktualności
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie każdy Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem, gruntem, lokalem) na której zostanie zlokalizowany projekt współfinansowany ze środków UE.Przez pojęcie prawo do dysponowania nieruchomo ...
More...
Więcej.. →
Amortyzacja jednorazowa- pomoc de minimis dla firm
Możliwość komentowania Amortyzacja jednorazowa- pomoc de minimis dla firm została wyłączona

Amortyzacja jednorazowa- pomoc de minimis dla firm

Categories aktualności
W ramach dostępnej pomocy de minimis przedsiębiorcy mogą skorzystać z przywileju amortyzacji jednorazowej. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty gospodarcze które powstały w danym roku podatkowym oraz te o statusie małego podatnika. O tym czy przedsiębirca posiada miano małego podatnika ...
More...
Więcej.. →
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE
Możliwość komentowania ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE została wyłączona

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE

Categories aktualności
Przedsiębiorca może ubiegać się o otrzymanie pomocy unijnej na realizację projektu inwestycyjnego związanego z rozwojem działalności gospodarczej przyczyniającej się do zwiększenia jej konkurencyjności i zróżnicowania oferowanych produktów lub usług. Do osiągnięcia głównego i ost ...
More...
Więcej.. →
DOTACJA Z URZĘDU PRACY A PODATEK VAT
Możliwość komentowania DOTACJA Z URZĘDU PRACY A PODATEK VAT została wyłączona

DOTACJA Z URZĘDU PRACY A PODATEK VAT

Categories aktualności
Zgodnie z zasadami i przepisami prawa każda osoba fizyczna, która otrzymała dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma możliwość odliczenia podatku VAT od całości dokonanych wydatków. Oczywiście podstawowym warunkiem odliczenia podatku jest zarejestrowani ...
More...
Więcej.. →
POLITYKI HORYZONTALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKTACH
Możliwość komentowania POLITYKI HORYZONTALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKTACH została wyłączona

POLITYKI HORYZONTALNE UNII EUROPEJSKIEJ W PROJEKTACH

Categories aktualności
W projektach o dofinansowanie przedsiębiorcy są zobligowani do zachowania podstawowych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej. Istotne jest aby każdy wnioskodawca dobrze poznał podstawowe założenia trzech polityk horyzontalnych aby poprawnie przygotować się do realizacji projektu. Polityki t ...
More...
Więcej.. →
DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW A DZIAŁALNOŚĆ B+R
Możliwość komentowania DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW A DZIAŁALNOŚĆ B+R została wyłączona

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW A DZIAŁALNOŚĆ B+R

Categories aktualności
     Instytucje Organizujące Konkursy w ostatnim czasie uruchamiają środki finansowe na realizację przedsięwzięć wspierających działalność B+R. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze wsparcia w pierwszej kolejności musi poznać czym tak naprawdę jest wspomniana działalność B+R ...
More...
Więcej.. →
Page 3 of 512345